BIOM-R

Vyvíjame liečebné postupy s kmeňovými bunkami

O nás

Naša spoločnosť vkladá veľké nádeje do vývoja liečebných postupov s kmeňovými bunkami. Doposiaľ vykonaný výskum a klinické skúšanie vo svete napovedajú, že v budúcnosti môžeme očakávať v liečbe s kmeňovými bunkami prekvapujúce výsledky. Ako v regeneratívnej medicíne, tak v boji s civilizačnými chorobami.
Naša spoločnosť je svojimi aktivitami zapojená do výskumu využitia kmeňových buniek a snaží sa prenášať tieto výsledky do veterinárnej aj humánnej klinickej praxe. Prvými dobrými výsledkami sa ukazujú byť vyhojené vývojové defekty pohybového aparátu domácich miláčikov. V blízkej budúcnosti plánujeme spustiť experimentálne skúšanie liečby pacientov s nehojacimi sa ranami pomocou vlastných, či darovaných kmeňových buniek. Onedlho vám o našej činnosti povieme viac.
RNDr. Miroslav Kubeš, CSc.

RNDr. Miroslav Kubeš, CSc.

konateľ

Spoločnosť BIOM-R, s.r.o. zastrešuje dve výskumno vývojové a produkčné laboratóriá:

  1. Animstem Laboratories – pre výskum liečebných aplikácií a produkciu kmeňových buniek na liečbu zvierat
  2. Stem Cell Lab – pre výskum liečebných aplikácií a prípravu kmeňových buniek na liečbu ochorení ľudí

Z nášho laboratória

Certifikáty a povolenia

Animcell laboratories sú prevádzkou spoločnosti BIOM-R, s.r.o. s Povolením na výrobu veterinárnych liekov č. 1048/2019-5000-V vydanom ÚŠKVBL (Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv) v Nitre a certifikátom Správnej výrobnej praxe (GMP).

Kontakt

BIOM-R, s.r.o.
RNDr. Miroslav Kubeš, CSc.
Nad lúčkami 41
841 05 Bratislava
+421 915 626 699
www.biom-r.com

Animstem Laboratories
Mgr. Marek Holop
Karloveská 63
842 29 Bratislava
www.animstem.com

Stem Cell Lab
Karloveská 63
842 29 Bratislava
+421 915 626 699
kubes@biom-r.com
www.sc-lab.eu

IČO: 36 666 092
DIČ: 2022242530
IČ DPH: SK2022242530
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odddiel : Sro, vložka číslo: 41958/B

Napíšte nám